Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

.

Den 1 januari 2013 bolagiserade Uppsala kommun större delen av sitt fastighetsbestånd. Ihus fick uppdraget att förvalta ett tjugotal fastigheter, ca 30 000 kvm, i bolaget Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, (FFAB). Bland fastigheterna i bolaget kan nämnas bl a: Uppsalas stadshus, Uppsala Konsert & Kongress, Walmstedtska Gården och Biotopia.