Hållbarhet

.

På IHUS bedriver vi vår verksamhet med utgångspunkt i alla människors lika värde och att människans utveckling måste ske utan att äventyra kommande generationers möjligheter att bo och verka på vår planet. För IHUS innebär hållbarhetsarbetet att bolaget ska vara en positiv kraft i lokalsamhället, bidra till en god miljö och ha en stabil och långsiktig ekonomi.

 

 

Hållbarhetspolicy 2019

Som ett kommunalt bolag i en universitetsstad som Uppsala så präglas vårt hållbarhetsarbete av aktivt samarbeta med kommunen, näringslivet och forskningen för att främja så relevanta och konkreta möjligheter att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har bara en planet och genom att vara en samhällskatalysator i det lokala så kan vi bidra till det globala!