Hållbarhetarbete

.

På IHUS bedriver vi vår verksamhet med utgångspunkt i alla människors lika värde och att människans utveckling måste ske utan att äventyra kommande generationers möjligheter att bo och verka på vår planet. För IHUS innebär hållbarhetsarbetet att bolaget ska vara en positiv kraft i lokalsamhället, bidra till en god miljö och ha en stabil och långsiktig ekonomi. För att nå dit måste ett systematiskt arbete bedrivas med såväl sociala frågor, miljöfrågor samt ekonomiska frågor i fokus. Vi följer aktivt med i forskning och utveckling i vår bransch och strävar efter att vårt eget hållbarhetsarbete ska vara så relevant och konkret som möjligt och bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är nödvändigt även för ett litet bolag som agerar lokalt eftersom vi bara har en planet och vi alla måste bidra med det vi kan!

Vi har länge arbetat med miljöfrågorna i verksamheten och varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 2002. Under 2014 påbörjade vi resan att se på helheten i verksamheten och medvetet kunna använda hållbarhet som ett strategiskt instrument för att kunna bli det bolag vi önskar. Kort sagt landade vi i visionen att vi ska vara stolta och ledande förebilder för ett hållbart samhälle. De sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet blir tydligare ju mer vi arbetar med frågorna och hela organisationen är involverad vilket verkligen skapar ett engagemang och en kraft att göra skillnad. Vill du veta mer om vad vi gör kan du titta på våra goda exempel och projekt. Ibland räcker inte vår egen verksamhet till och då kan det hända att vi väljer att stödja andra verksamheter som vi tycker bidrar till något värdefullt i samhället, exempelvis som sponsor till ungdomsverksamhet eller verksamheter med socialt stöd som fokus.

Hittar du inte svar på det du söker? Kontakta gärna oss.

 

Exempel på vårt hållbarhetsarbete

I vårt systematiska arbete leder många små steg till stora förbättringar på sikt. Dessa är inte alltid lika lätta att kommunicera som exempelvis ett enskilt projekt kan vara, men likväl är det det systematiska arbetet som lägger grunden och många gånger gör att vi kan ta oss an projekt som kanske ligger i framkant tekniskt eller innebär att skräddarsy en lösning.

Energieffektivisering

En av de allra största miljöfrågorna som finns hos ett fastighetsbolag är energianvändningen. Därför har vi länge arbetat med ständig effektivisering vilket har gett mycket goda resultat över tid.

Studentsamarbeten

På Ihus tror vi på utbildning och när vi samarbetar med studenter bidrar vi både till deras utbildning och vår egen. Vi försöker ha minst ett studentsamarbete per år men oftast har vi fler. Här kan ni se några av de uppsatser som producerats med data från Ihus.

Informationsspridning

Om vi lär oss något kan antagligen någon annan lära sig något också. Vi försöker dela med oss av vår kunskap genom att dela data, hålla föredrag, delta i nätverk och anordna studiebesök. Här  hittar du länk till vår produktion av förnybar el till exempel! Solelportalen

Vill du hälsa på oss och höra mer om något specifikt ämne? Kontakta gärna oss.