Innovationsarbete

.

För att driva hållbarhetsarbetet framåt pågår ständigt nya innovationsprojekt med hållbarhetsfrågor i fokus. Här är ett axplock av planerade, pågående och genomförda projekt.