Innovationsarbete

.

För att driva hållbarhetsarbetet framåt pågår ständigt nya innovationsprojekt med hållbarhetsfrågor i fokus. Här är ett axplock av planerade, pågående och genomförda projekt.

 

Vi är mycket stolta över att vi var först i Uppsala, och i vissa fall även först i Sverige med bland annat

  • Funktionsupphandling av solel
  • Hyra ut tak för installation av solel till ett start-up företag.
  • Installera en batterianläggning, med energilager
  • FerroAmps lagringslösning i kombination med DC EnergyHub
  • Driva och påverka utformningen av Energimyndighetens första globala innovationstävling, två av fyra vinnande bidrag är installerade i våra fastigheter
  • Småskalig vindkraft
  • Sally-R ventilationsstyrning

 

2013

Bland de första att installera sol. GridCon installatör. Detta gav sedan idén om upphandlingen av solelsportalen och Svenska Energigruppen – utvecklingen skedde på förfrågan från IHUS.

2014

Under 2014 genomförde IHUS Sveriges första funktionsupphandling av solel, för fastigheten på Bolandsgatan 10. Med dåtidens ögon var detta en mycket billig och ekonomisk solelinstallation.

IHUS var första aktör i Uppsala att installera en solföljare.  Denne genererar en mycket bra solelproduktion per installerad kWpeak. Anläggningen är nu med i en nationell tävling om den ”bäst producerande enheten per installerad kWp”.
Lifetime energy per 2020-01-10 var 81.76 MWh

På Vaksala-Eke installerades en fasadanläggning, med svarta monokristallina solceller i samma systemstorlek som soeltrackern. Idén är att bland annat utvärdera hur väl dessa celler fångar reflekterad sol på vintern från de omgivande åkrarna.
Lifetime energy per 2020-01-10 var 43.14 MWh

Det installerades också en forskarbatterianläggning på Vaksala-Eke, en riktigt tidig energilagerinstallation.

2016

På Björkgatan 4 inleddes ett samarbete mellan IHUS, Watt-s och Save-by-solar – genom att hyra ut delar av taket på fastigheten.

Tävlingen Intelligent Energy Management gick av stapeln, den första av sitt slag. Energimyndigheten delade ut medel för utförande och IHUS var några av de få aktörer som blev en del i utformningen av själva tävlingsupplägget. Två av de fyra vinnande bidragen från tävlingen är installerade på Vaksala-Eke. I samband med detta köps ett nytt Litiumbaserat energilager in till reducerat pris, då produkten är relativt ny på den svenska marknaden – Alpha ESS.

2017

ChromoGenics smarta glas utvärderas i  de två tvillingbyggnaderna på Fålhagsleden – ena fastigheten har glasen på en lanterning/glastak, den andra har traditionella glas.

På Salagatan installerades FerroAmps energilagring, med fasutjämning kopplat till solelanläggningen.

IHUS installerade energy hubs i tre huskroppar på Vaksala-Eke, och förbedde för DC-nät mellan fastigheterna.
På området uppförs också ett vindkraftverket, en för Sverige unik installation 2017.

2018

Sally-R installeras på Salagatan 18, en smart ventilationsstyrning. Efter utvärdering första året konstaterades det att systemet varit en bidragande faktor i en besparing om 77% i jämförelse mot tidigare system.