Kontakt

.

Ansvarig förvaltare

Vid fastighetsfrågor, hyresavtal, myndighetsfrågor och drift av fastigheter etc. ber vi er kontakta ansvarig förvaltare.

Personal

Christine Norén
Bitr. Fastighetsförvaltare
Hanna Ljungberg
Fastighetschef
Jennie Norlén
Uthyrare/Fastighetsförvaltare
Håkan Dawson
Fastighetstekniker
Daniel Gräll
Fastighetstekniker
Morgan Engström
Fastighetstekniker
Thomas Gustafson
Drifttekniker
Jonathan Larsson
Drifttekniker
Henrik Hjelmstedt
Teknikansvarig
Per-Erik Åhman
Energiansvarig
Christoffer Törnqvist
Fastighetsförvaltare
Erhard Meissner
Fastighetsförvaltare
Gabriel Vikholm
Senior Advisor
Mia Stenmark
Redovisningsekonom
Stefan Pehrsson
Ekonom