Om oss

.

Nytt bolag

I och med bildandet av nytt bolag så har Aktiebolaget Uppsala kommun Industrihus (IHUS), bytt namn till

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB.

Detta innebär ingen förändring för dig som hyresgäst, förutom att det kommer stå ett annat namn på hyresavin samt att vi i samband med namnbytet uppdaterat vår mailadress från info@ihus.nu till arenorochfastigheter@uppsala.se.

Vi har även ny postadress:

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB
Idrottsgatan 2
753 33 Uppsala.

För frågor angående detta kan du maila till arenorochfastigheter@uppsala.se alt. ringa till vår växel på 018-562995.

Information till leverantörer

För att kunna möta framtida behov i ett växande Uppsala bildas ett nytt arena- och
fastighetsbolag. Bolagets namn är Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (556457-
1452) och verksamheten startade 1 september, 2021.

Den 22 september 2021 fusionerades bolagen Fyrishov Aktiebolag (556380-4524), Uppsala
Kommun Förvaltningsfastigheter AB (556911-0736), Uppsala kommun Sport- och
rekreationsfastigheter AB (556911-0744) in i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
(556457-1452).

För dig som leverantör innebär bildandet av det nya bolaget och fusionerna ingen förändring
annat än ny fakturaadress. Befintliga leverantörsavtal följer med till det nya bolaget.
Fakturor skickas från 23 september 2021 till:

Bolagsnamn: Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
Organisationsnummer: 556457-1452

Fakturaadress: Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
PG1682
737 84 Fagersta

VATNR: SE556457145201

Mail-fakturaadress: leverantorsfaktura.ukaf@uppsala.se

E-fakturaadress: ID 5564571452
Fakturamottagare: Personlig referensnummer
Referens specifikation: Fakturaspecifikation

Postadress: 753 75 Uppsala

Om du har leverantörsavtal med IHUS (AB Uppsala kommun Industrifastigheter) sker inga
förändringar.

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB ska arbeta med att ansvara för verksamheterna
på kommunens idrottsanläggningar, exempelvis skötsel av fotbollsplaner och
bokningssystem för lokaler. Bolaget ska också förvärva, äga, utveckla och förvalta en stor
andel av kommunens fastigheter.

Har du frågor om bolaget eller avtal kontakta arenorochfastigheter@uppsala.se

För näringslivet, för kommunen, för dig!

Vi är ett fastighetsbolag som drivs av möjligheten att göra Uppsala bättre. Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i ett trettiotal fastigheter både i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar.

Rum att utvecklas i

Vi är en trygg och säker hyresvärd, är lyhörda för dina behov och skapar en dynamisk kultur som kan erbjuda de anpassningar  din organisation behöver.