Om oss

.

Nytt bolag

I och med bildandet av nytt bolag så har Aktiebolaget Uppsala kommun Industrihus (IHUS), bytt namn till

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB.

Detta innebär ingen förändring för dig som hyresgäst, förutom att det kommer stå ett annat namn på hyresavin samt att vi i samband med namnbytet uppdaterat vår mailadress från info@ihus.nu till  info.utab@uppsala.se.

Vi har även ny postadress som är

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB,

Idrottsgatan 2, 753 33 Uppsala.

För frågor angående detta kan du maila till info.utab@uppsala.se alt. ringa till vår växel på 018-562995.

Information till leverantörer

För att kunna möta framtida behov i ett växande Uppsala bildas ett nytt arena- och
fastighetsbolag. Bolagets namn är Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (556457-
1452) och verksamheten startade 1 september, 2021.

Den 22 september fusionerades bolagen Fyrishov Aktiebolag (556380-4524), Uppsala
Kommun Förvaltningsfastigheter AB (556911-0736), Uppsala kommun Sport- och
rekreationsfastigheter AB (556911-0744) in i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
(556457-1452).

För dig som leverantör innebär bildandet av det nya bolaget och fusionerna ingen förändring
annat än ny fakturaadress. Befintliga leverantörsavtal följer med till det nya bolaget.
Fakturor skickas från 23 september till:
Bolagsnamn: Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
Organisationsnummer: 556457-1452
Fakturaadress: Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
PG1682
737 84 Fagersta
VATNR: SE556457145201
Mail-fakturaadress: leverantorsfaktura.ukaf@uppsala.se
E-fakturaadress: ID 5564571452
Fakturamottagare: Personlig referensnummer
Referens specifikation: Fakturaspecifikation
Postadress: 753 75 Uppsala
Under hösten återkommer vi med mer information om när vi uppdaterar avtal med
namnändringen och nytt organisationsnummer.
Om du har leverantörsavtal med IHUS (AB Uppsala kommun Industrifastigheter) sker inga
förändringar.
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB ska arbeta med att ansvara för verksamheterna
på kommunens idrottsanläggningar, exempelvis skötsel av fotbollsplaner och
bokningssystem för lokaler. Bolaget ska också förvärva, äga, utveckla och förvalta en stor
andel av kommunens fastigheter.

Har du frågor om bolaget eller avtal kontakta: mikael.helin@uppsala.s

För näringslivet, för kommunen, för dig!

Vi är ett fastighetsbolag som drivs av möjligheten att göra Uppsala bättre. Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i ett trettiotal fastigheter både i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar.

Rum att utvecklas i

Vi är en trygg och säker hyresvärd, är lyhörda för dina behov och skapar en dynamisk kultur som kan erbjuda de anpassningar  din organisation behöver.