Om oss

.

Vi är stolta och ledande förebilder för ett hållbart samhälle.

AB Uppsala kommuns Industrihus, eller som vi kallar oss, Ihus, är ett fristående aktiebolag som ingår i Uppsala kommun. Bolaget grundades 1972 och ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB.
Ihus syfte är att skapa tillväxt och utveckling för Uppsala kommun genom att tillhandahålla rum att utvecklas i. Vi erbjuder klimatsmarta, innovativa och dynamiska fastighetslösningar till företag och offentlig verksamhet som växer och utvecklas inom Uppsala.

Information till leverantörer

För att kunna möta ett växande Uppsala och kommande investeringsbehov beslutade kommunfullmäktige i november 2020 att bilda ett bolag för arenor/arena och fastighetsförvaltning. Bolagets namn blir Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB och verksamheten startar upp 1 september, 2021.

Bolaget bildas genom sammanslagning av Fyrishov, FFAB, Sportfastigheter, delar av fastighetsstaben (kommunen) samt delar av Idrott och fritid (kommunen). Målet med sammanslagningen är att ge utvecklad service till allmänheten och föreningar.

För dig som leverantör innebär bildandet av det nya bolaget ingen förändring annat än ny fakturaadress. Befintliga leverantörsavtal följer med till det nya bolaget. Under hösten återkommer vi med mer information om när vi uppdaterar avtal med namnändringen och nytt organisationsnummer.

Om du har leverantörsavtal med IHUS sker inga andra förändringar än att IHUS ändrar namn till Uppsala kommuns Utvecklingsfastigheter AB. Organisationsnumret ändras inte.

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB ska arbeta med att ansvara för verksamheterna på kommunens idrottsanläggningar, exempelvis skötsel av fotbollsplaner och bokningssystem för lokaler. Bolaget ska också förvärva, äga, utveckla och förvalta en stor andel av kommunens fastigheter.

Har du frågor om bolaget eller avtal kontakta leverantörsjurist linnea.brinkalv@uppsala.se

För näringslivet, för kommunen, för dig!

Vi är ett fastighetsbolag som drivs av möjligheten att göra Uppsala bättre. Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i ett trettiotal fastigheter både i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar.

Rum att utvecklas i

Vi är en trygg och säker hyresvärd, är lyhörda för dina behov och skapar en dynamisk kultur som kan erbjuda de anpassningar  din organisation behöver.