Serviceanmälan

.

Är det något som inte fungerar i dina lokaler?

För att kunna göra en serviceanmälan måste du som Hyresgäst först registrera dig i felanmälansystemet.
Efter att registreringen är slutförd kan ni sedan logga in och göra serviceanmälan.

Är ditt ärende akut, utanför kontorstid?

Är din serviceanmälan av brådskande karaktär, utanför kontorstid, ber vi dig att kontakta vår samarbetspartner AVARN.